top of page
Post in evidenza

Missina bedda!


Tu chi da Sicilia ancora si la potta pi nnui si comu na matri chi li so figghi 'ddatta; passasti i temp'antichi a cianciri a malasotta distrutta chiu' i na vota ma i coppu poi risorta !

A Madunnuzza ddassupra a salutari mentri sona a sirena i tutti li papuri cu li to figghi a travissari u mari in cerca d'un mossu i pani pi campari !

Cu brazzu toi chi ancora scinni a mari a tutti i figghi tu ti strinci o cori; Fotti lu cianciri a lu to 'bbannunari, ma fotti u pinseri pi lu ritunnari !

Vaju ma tornu Missina, terra dill'amuri ! bedda sempri chiu' bedda o me vaddari !

(Pippo Bonaccorso)

Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Post recenti
Potresti gradire anche
Categorie
Archivio
Cerca per tag
bottom of page