top of page

#ChefFlavia


Tu chi hai u cappeddu comu un pitturi medicu inveci si picchi' ogni panza curi !

Pinseddi toi cucchiari pignati cuteddu e fucchetta picchi' un quatru davanti ci menti a cu' si 'ssetta !

Pi ogni fami ci dugni la ricetta gioia di cannarozzu chi dilizia a cu avi puru a ula stritta !

Pa ula nni pigghi tu Flavia Gangemi picchi' trovi rimediu pi ogni fami !

Tu a ccu' veni ddocu 'lluntani medicu e parrinu picchi' si u cchiu' megghiu cuocu e nni 'ddubbi a tutti A "Carni e Vinu" !

Potresti gradire anche
Post in evidenza
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Post recenti