top of page
Post in evidenza

Bbona Duminica!


Canta lù jaddu, fa lu sò doveri dici a lù munnu: “ Beddu tà svigghiari! ” Cà bacca china ì pisci, gira ù piscaturi lù spetta cà bilanza ù raitteri

Fà ciaru di pani ù panitteri sentu cacciari: “ Ah! “ Lù caritteri ‘ddumunu là foggia, li firrari e scinnunu ò Paisi, i muntanari.

Lù celu ora pigghia ù so culuri e ù suli dici a luna: “ A’ ttia fammi passari! “ E mentri nnì ‘ncumencia a coddiari ognunu sì bannia, ù sò misteri.

L’acqua ‘ntò ciumi non llesti dì calari e pattunu pì ddà lì lavannari ‘mpunuti à testa, o e brazza lì panari cà biancheria, e robbi loddi di lavari,

‘nta terra sì senti trasiri ù zappuni puru ù parrinu sbigghia e sona lì campani à jatta e già cù cani cà ‘ssicuta, e jò chi dicu grazii; a Cù nnì desi a vita!

Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Post recenti