top of page
Post in evidenza

'U Curtìgghiu


A tutti salutava a cummaredda quannu 'ffacciava ò pizzu dà vinedda nenti radiu,telefunu o giunnali però i 'mmasciati vulaunu senz'ali.

“Cummari! Cummari! Sapistu di là figghia i nedda?” Subbitu a tira dà giacca e a 'nzicca 'ntà vinedda “Chi bi pozzu diri cara cummaredda,jò non sacciu nenti si mi scutati bi cuntu chiddu chi si senti!”

Nesciunu li fobbici i cummari così chi si 'ncumencia a cuttigghiari... camina lù riloggiu e segna lì so uri chi era jonnu ghiaru,e già semu 'ntò scurari.

“Capistu cara cummaredda, jò non bi dissi nenti” ma mi dispiaci tantu pi parenti; pi sti cristiani strudemmu u nostru ciatu: “U' sapiti chi ci succidiu ò figghiu i Natu?”

Chistu ù cuttigghiu unni vai vai 'llesti e 'ncumencia;non finisci mai s'à fannu a gara pì mentiri i giunti a lingua non ci cati;picchì l'hannu cù ddù punti ! !

Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Post recenti
Potresti gradire anche
Categorie
Archivio
Cerca per tag
bottom of page